top of page

Talousjohto-/CFO-palvelu

Osa-aikainen talousjohtaja kasvuyritykseen ja/tai yrityksen muutostilanteisiin.

Budjetointi

Avustaminen budjetoinnin ja ennusteiden laadinnassa sekä niiden seurannassa sovitussa laajuudessa. Kokemusta etenkin kasvuyritysten budjetoinnista.

Budjetin yhteydessä kannattaa tarkastella yrityksen likviditeettiä. Riittävä kassavirta tai rahoitus ovat yrityksen kulmakiviä. Yritykselle voi koitua huomattavia ongelmia ja kuluja, mikäli juoksevia menoja ei pystytäkään maksamaan. Usein ongelmia voidaan estää muokkaamalla toimintaa lyhyellä aikavälillä, kunhan ylipäänsä tunnistetaan rahoituksen tarve ja haetaan sitä ajoissa. Budjetointi kannattaa ulottaa jokaiseen projektiin yllätysten välttämiseksi.

Investment Chart

Projektiseurannat ja -raportoinnit

CFO-palvelupakettiin on mahdollista sisällyttää erilaiset projektiseurannat sisältäen myös avustaminen projektien rahoitusten haku- ja raportointivaiheissa (mm. Business Finland). Voimme auttaa luomaan yritykselle sopivat raportointiprosessit.

Etenkin yrityksen kasvaessa erilaisten projektien seuranta on usein tärkeää yrityksen osa-alueiden kannattavuuden ja strategian kehittämisen kannalta.

Analyzing Graphs

Liiketoiminnan kehittäminen

Perehdytään yhtiön liiketoiminaan ja taloushallintoon. Pyritään löytämään kehityskohteita ja kehitystoimenpiteitä, joilla liiketoimintaa tehostetaan ja kehitetään entistä paremmaksi. Seurataan yrityksen talouslukuja tarkasti ja ajantasaisesti, analysoidaan nykyistä että tulevaa.

Avainluvut analyysien pohjaksi kerätään pitkälti kirjanpidon ja budjettien pohjalta. Kannattavuuden, tulojen, kulujen sekä muiden KPI:den kehitys osa-alueittain. Muutoksia seurataan sovitusti, esim. kuukausittain tai kvartaaleittain.

Business Meeting

Mittareiden kehittäminen ja seuranta

Yritykselle on mahdollista luoda erilaisia liiketoiminnan kehittymistä seuraavia mittareita. Mittarit voidaan luoda kertaluonteisesti tai ne voidaan sisällyttää palvelupakettiin, joka sisältää esimerkiksi myös mittareiden seurannan ja raportoinnin johdolle.

Spiral Stairs
bottom of page